Verkoop gestart, inschrijving is geopend!

Verkoop gestart, inschrijving is geopend!

De verkoop van project Prinsengaard in Made is gestart, de inschrijving is geopend! 
Vanaf nu zijn alle verkoopstukken online beschikbaar op deze website onder het kopje downloads. Hier tref je o.a. de verkoopbrochure, verkoopprijslijst, de verkoopprocedure, technische omschrijving, kavelpaspoorten, verkooptekeningen en de koperskeuzelijst. Natuurlijk is het ook mogelijk om telefonisch contact te leggen met de makelaars die je graag van alle informatie omtrent de woningen of kavels voorzien. Heb je liever een gedrukt exemplaar van de verkoopbrochure? Vraag deze dan op bij de makelaars, zij sturen je deze graag toe.

Online inschrijven
Je kunt je tussen 26 maart en 14 april 2020 (uiterlijk 18:00 uur) online inschrijven op één of meerdere woningen of kavels van je voorkeur. Klik hier om direct naar het inschrijfformulier te gaan. 

Vul je het inschrijfformulier digitaal in dan komt het automatisch bij de makelaar terecht. Het formulier is desgewenst ook analoog in te vullen, je treft het analoge inschrijfformulier onder downloads. Je kunt het met de hand ingevulde inschrijfformulier mailen, inleveren bij het makelaarskantoor of per post versturen. Tevens is het formulier met behulp van de makelaars telefonisch in te vullen, neem daarvoor telefonisch contact op met een van de makelaarskantoren.

De toewijzing van de woningen en kavels vindt plaats vanaf 16 april. Wij zullen je dan persoonlijk berichten als wij één van de woningen of kavels van je voorkeur aan jou kunnen toewijzen. Aansluitend zullen de informatieve gesprekken worden ingepland met de makelaars.
let op, ook als je je hebt ingeschreven voor de presale dien je het online inschrijfformulier in te vullen voor je definitieve inschrijving en voorkeurskeuze.

Meer informatie
Onder downloads tref je alle beschikbare informatie aan. Hier tref je tevens de verkoopprocedure en het reglement van inschrijving, lees deze aandachtig door alvorens je je inschrijfformulier invult. We verzoeken eenieder nadrukkelijk om één inschrijfformulier per gezin/familie in te vullen.